سلسله جلسات کرسی آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز

سلسله جلسات کرسی آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار شد: سلسله جلسات کرسی #آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز سلسله جلسات کرسی #آزاد_اندیشی بین تشکلی دانشگاه شیراز به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز و با حضور ۴ تشکل بسیج دانشجویی، جامعه اسلامی دانشجویان، انجمن وفاق و توسعه و انجمن اسلامی دانشجویان برگزار شد. در این جلسه

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز با تولیت محترم آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) دیدار کردند.

اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز با تولیت محترم آستان مقدس احمدی و محمدی(ع) دیدار کردند.

در این دیدار اعضای انجمن اسلامی ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های این تشکل به بیان مواضع و دیدگاه های خود پرداختند و از توصیه ها و راهنمایی های آیت الله سیدعلی اصغر دستغیب بهره مند شدند. قائم مقام جامعه روحانیت شیراز در این دیدار ضمن خوشامد گویی به اعضای انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز