مطالب استاد را بنویسیم یا گوش دهیم یا کپی کنیم؟

مطالب استاد را بنویسیم یا گوش دهیم یا کپی کنیم؟

🔴مطالب استاد را بنویسیم یا گوش دهیم یا کپی کنیم؟ ◀️ اگر با دستخط دیگران یا نفهمیدن نوشته های آنها مشکلی ندارید یا از تک رنگ بودن مطالب کپی شده ناراحت نمی شوید و همچنین نکات ریز برایتان مهم نیست، یک راه خوب، گوش دادن سر کلاس و کپی کردن جزوه از دیگر دانشجوها می