پس لرزه های داعش

پس لرزه های داعش

امروز اگر دوران داعش در منطقه خاورمیانه به پایان رسیده است، اگر دشمن ادعا می‌کند که هفت سال است هر چه در توان دارد در سوریه به کار بسته اما به نتیجه نمی‌رسد به این دلیل است که در سوریه ما با گزینه مقاومت و تفکر بسیجی حضور داشته‌ایم اما شایان ذکر است که دوران

مطالب استاد را بنویسیم یا گوش دهیم یا کپی کنیم؟

مطالب استاد را بنویسیم یا گوش دهیم یا کپی کنیم؟

🔴مطالب استاد را بنویسیم یا گوش دهیم یا کپی کنیم؟ ◀️ اگر با دستخط دیگران یا نفهمیدن نوشته های آنها مشکلی ندارید یا از تک رنگ بودن مطالب کپی شده ناراحت نمی شوید و همچنین نکات ریز برایتان مهم نیست، یک راه خوب، گوش دادن سر کلاس و کپی کردن جزوه از دیگر دانشجوها می