"امریکا از نگاهی دیگر"

آمریکا از نگاهی دیگر

به گزارش وبسایت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، در برنامه آمریکا از نگاهی دیگر که به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز برگزار گردید آقایان پروفسور علیشاهی، پروفسور رخشنده رو و پروفسور جوکار به بحث و گفتگو پرداختند. پروفسور علیشاهی بعنوان... 

آخرین اخبار