"جبهه واحد"

تاسیس واحد بین الملل انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز

به همت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز،واحد بین الملل این تشکل تاسیس شد. به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»،محمد رئوف دبیر انجمن اسلامی دانشگاه در این زمینه گفت:واحد بین الملل از ظرفیت های بسیاری برخوردار است که امیدواریم با تلاش همه... 

آخرین اخبار