"نشریه"

دوئل مزمن

باز هم آمریکا، باز هم ایران. چهل سال است که دوئل ایران و آمریکا،تمامی ندارد. آن زمان در ایران انقلاب شد. انقلاب! نه کودتای نظامی. کاملا مردمی. شاه ایران دست از این مردم برداشت اما آمریکا دست بر نداشت، روزی کودتا کرد، روزی بنای جنگ نهاد، روزی عزم انقلاب... 

47مین شماره از نشریه پابرهنه منتشر شد

شماره 47 از نشریه پابرهنه از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

46مین شماره از نشریه پابرهنه منتشر شد

شماره 46 از نشریه پابرهنه از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

۴۵مین شماره از نشریه “پابرهنه” منتشر شد

شماره ۴۵ از نشریه پابرهنه از فردا در سطح دانشگاه توزیع خواهد شد   برای دانلود فایل نشریه کلیک کنید :  

آخرین اخبار